کشمش کاشمر در تبریز

پخش کشمش سبز

پخش کشمش سبز کاشمر در تبریز

پخش کشمش سبز کاشمر که از بهترین محصولات منطقه کاشمر و خلیل آباد خراسان رضوی می باشد در سراسر ایران و به خصوص شهر تبریز توسط این مجموعه تولیدی انجام می شود

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید