کشمش پلویی زرد صادراتی

صادرات کشمش پلویی

صادرات کشمش پلویی زرد درجه یک کارخانه

صادرات کشمش پلویی زرد درجه یک در کارخانه تولید ، فراوری و بسته بندی این مرکز با نرخی مناسب در فصل جدید شروع شده است.  صادرکنندگان این حوزه می توانند جهت تامین بار با بخش مشاوره و فروش این سایت ارتباط بگیرند..

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید