کشمش تیزابی عمده ارگانیک

قیمت انواع کشمش تیزابی عمده ارگانیک

کشمش تیزابی عمدهبرای تولید کشمش های سبز تیزابی از انگور های پیکامی  رسیده
استفاده می شود که سرشار از آهن ، انواع کلیسم ، ویتامین و کلسترول و… می
باشد

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید