کشمش بیدانه کارخانه

پخش کشمش بیدانه

پخش کشمش بیدانه آفتابی کارخانه

در این مجموعه پخش کشمش بیدانه آفتابی با بهترین کیفیت ممکن و به صورت مستقیم از کارخانه انجام می شود مشتریان گرامی توانند برای عرضه در بازار داخل با بخش فروش کارخانه جهت گرفتن قیمت روز و میزان موجودی ارتباط بگیرند.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید