پخش کشمش تیزابی کارخانه

صادرات کشمش سلطانی

کارخانه پخش کشمش تیزابی کارتون شده اعلا

کارخانه پخش کشمش تیزابی کارتون شده با کیفیت اعلا در منطقه تاکستان قزوین واقع شده است شما می توانید ضمن حضور مستقیم در کارخانه با قیمتی مناسب تر از بازار سفارش محصول داشته باشید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید