مرکز کشمش زرد کاشمر

مرکز عرضه کشمش زرد صادراتی کاشمر

کشمش زرد صادراتی در ایران فروش زیادی دارد کشمش مقوی ترین خشکبار به حساب می آید خوردن آن پروتئین های فراوانی دارد. 

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید