مرکز فروش کشمش پلویی ریز

قیمت کشمش تیزابی

مرکز فروش کشمش پلویی ریز کارخانه

فروش کشمش پلویی ریز در انواع آفتابی و تیزابی بدون هسته در واحد تولیدی این مرکز واقع در تاکستان قزوین امکان پذیر شده است. شما می توانید برای خرید این محصولات مستقیم از کارخانه با مدیر فروش آن ارتباط برقرار کنید. 

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید