قیمت کشمش انگوری بناب

قیمت کشمش انگوری

قیمت کشمش طلایی انگوری درجه 1 بناب

قیمت کشمش طلایی انگوری به ویژه نوع درجه 1 آن که از دیرباز در مناطق بناب و ملکان تولید می شود ، از این مجموعه قابلیت استعلام داشته و شما می توانید سفارش خود را مستقیم از کارخانه کشمش این مجموعه تامین کنید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید