قیمت روز ابغوره

قیمت روز ابغوره در بازار تهران و شهرستان ها

پیش از هر چیز درباره آبغوره باید گفت که حاصل غوره، یعنی انگورهای ترش نرسیده می باشد. آبغوره اکنون به عنوان چاشنی ترش در تهیه برخی از غذا ها توسط آشپزان خانگی و

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید