عرضه کشمش صادراتی کاشمر

عرضه کشمش زرد

عرضه کشمش زرد صادراتی کاشمر

عرضه کشمش زرد صادراتی که از بهترین تولیدات منطقه کاشمر و خلیل آباد خراسان می باشد در این سایت امکان پذیر شده است این محصولات به صورت بسته بندی شده در کارتون 10 کیلویی خالص ارائه می شود.

بیشتر بخوانید

مرکز عرضه کشمش زرد صادراتی کاشمر

کشمش زرد صادراتی در ایران فروش زیادی دارد کشمش مقوی ترین خشکبار به حساب می آید خوردن آن پروتئین های فراوانی دارد. 

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید