عرضه کشمش سبز درجه یک

عرضه عمده کشمش سبز درجه یک

کشمش سبز درجه یک= به طور منظم از انگور یکدست  خشک شده به دست آمده است  از آن جایی که جثه ی کوچکی دارد به عنوان میان وعده مناسب است و همچنین در مصرف آج

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید