صادرات کشمش سلطانی

صادرات کشمش سلطانی

صادرات کشمش سلطانی بسته بندی به روسیه

صادرات کشمش سلطانی در انواع طلایی و خرمایی مستقیم از کارخانه کشمش تاکستان به روسیه و اوکراین انجام می شود که به صورت بسته بندی شده در کارتون های 5 لایه و استاندارد صادر می شود.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید