صادرات کشمش انگوری به قطر

صادرات کشمش طلایی

صادرات کشمش طلایی انگوری به قطر

صادرات کشمش طلایی انگوری به کشورهای عربی به خصوص قطر مستقیم از کارخانه تولید کشمش این مجموعه در ملکان صورت می گیرد. بازرگانان و تجاری که در بازارهای جهانی صادرات کشمش انجام می دهند می توانند سفارش و تامین محصول  خود را به این مجموعه بسپارند.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید