بهترین مرکز صادرات کشمش

مرکز صادرات بهترین کشمش ملکان

این مجموعه مرکز صادرات بهترین کشمش ملکان اعم از انگوری و تیزابی با بهترین گرید ممکن و قیمت های ویژه می باشد که تاجران صادراتی می توانند سفارشات خود را با این مرکز تجربه کنند.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید